Z JÓGÍNOVY KNIHOVNY V – POWER YOGA

Beryl Bender Birch je jednou z lektorek jógy, díky které vznikl název power yoga. Po letech strávených hatha yogou, poznala kouzlo ashtanga yogy a tu také začala v upravené formě vyučovat. Pořádá kurzy po celém světě a své zkušenosti spolu s filozofií shrnula v knize Power Yoga: The Total Strength and Flexibility Workout. Pojďme se podívat na pár ukázek.

Tu noc jsem četla knihu Zenové příběhy a narazila jsem na přísloví, které říkalo „Pouze, když dokážeš být extrémně měkký(jemný) a ohebný, můžeš být také extrémně tvrdý a silný“.
Ta Tvrdost a Jemnost dala název mému jógovému programu a byla podkladovou psychologií pro vše, o čem jsem buď uvažovala nebo, co jsem od té doby dál zažila.
Každá výzva v životě se mně jevila jako otázka hledání rovnováhy mezi tvrdostí a jemností v každé dané situaci.

Způsob jakým byla většinou jóga učena v sedmdesátých a brzkých osmdesátých letech bylo, že pozice byla následována odpočinkem. Pak další pozice a více odpočinku.
Vždycky mně to připadalo, jak když se lekce rozjede a skončí. Jste v pozici pár minut a pak má mysl volno. Tato metoda je v pořádku, možná i důležitá, pro začátečníky.
Ale ani nemůžete mít opravdovou jógovou zkušenost (, kterou je nepřetržité ztišování mysli, doslovné zastavení aktivit mysli, jejího tlachání) skrz tyto formy jógového cvičení. Nebo alespoň já jsem ji nikdy neměla.
V tomto cvičení se však nekoncentrujete jen minutu nebo dvě, abyste pak odpočívali. V ashtanze trénujete sami sebe v psychické odolnosti.

Pes tváří vzhůru a pes tváří dolů jsou velmi dobré pozice pro posílení slabých nebo poraněných kolen, protože střídavě protahují a kontrahují hamstringy a kvadricepsy a navíc také holeně a lýtka, což jsou vše hlavní svaly, které drží kolena na místě a ve správné poloze.

Tradičně byly pozice ve stoji zamýšleny pro posílení a pro dodání energie. Učily člověka jak stát s noblesním klidem (vyrovnaností) a přítomně, se sebe-uvědoměním a s odevzdáním. V průběhu cvičení zjistíme, že tyto pozice vyžadují precizní uvědomění si hry mezi Tvrdým a Jemným, kontrakcí a uvolněním; učí nás zůstat ve středu a v přítomném okamžiku.

Pokud vám vaše jógové cvičení nepomáhá tmelit váš život – fyzicky, psychicky a duševně, pak necvičíte jógu. Možná se protahujete, možná se potíte, možná i trochu dýcháte, ale něco stále chybí. Jedním z hlavních aspektů cvičení pozic je trénovat mysl a tělo pro každodenní život. Měly byste si povšimnout, že věci, které se naučíte během cvičení, před vámi vyskočí v nejneočekávanějsích okamžicích – jako na procházce, při telefonování, v posteli, v autobuse, na kole nebo při večeři.
To znamená, že vaše opravdové cvičení začíná v momentě, kdy odejdete z lekce.

Originál:
That night while reading a book of Zen Stories, I came across a proverb that said „Only when you can be extremly soft and pliable can you be extremly hard and strong.“
Tha Hard & The Soft became the name of my yoga program and the underlying philosophy for everything I either entertained or actually experienced from that moment on.
Every challenge in life seemed to me to be a question of finding the balance between hard and soft in any given situation.

The way most yoga was taught in the 1970s and early eighties,
a posture would be performed, followed by rest. Then another posture and more rest. It always felt to me as if the class would start and stop. You are at it for a few minutes and then the mind has its own free time. This method is okay, even necessary, for beginners. But you don´t ever really have the yoga experience (which is the sustained quieting of the mind, the literal cessation of mind activity or chatter) through these forms of yoga practice. Or at least I never did.
In this practice, however, you don´t concentrate for a minute or two, than rest or space out. In ashtanga you are training yourself in mental endurance.

Face Up Dog and Face Down Dog positions are very good for strengthening weak or injured knees because they alternately stretch and contract the hamstrings and the quadriceps, plus the shin and calf muscles, the major muscles that hold the knees in place and in alignment.

Traditionally, the standing postures, were intended to develop strenght and power. They taught a person how to stand with a noble countenance and presence, self-assurance, and commitment. In our practice we will find that these poses require precise awereness of the play between hard and soft, contraction and letting go; they teach us to remain centered in the present moment.

If your yoga practice isn´t helping you to get your life together – physically, mentally, and spiritually – then you aren´t practicing yoga. You may be stretching, you may be sweating, you may even be breathing a little, but something is missing. Certainly one important aspect of the practice of the postures is to train the mind and body for dealing with life. You should notice that things you learn about yourself in practice pop up at the most unexpected moments – like on the freeway, on the phone, in bed, on the bus, on your bike, or at dinner. This means that your true „practice“ starts the moment you walk yout of class.

Pavel Hub
Autor DVD Ashtanga Vinyasa jóga pro začátečníky a středně pokročilé
Autor Vánoční výzvy
Autor online/USB kurzu Od začátku správně
15 let praxe: 6.000+ lekcí, seminářů, teambuildingových akcí a jóga víkendů
Studoval s top učiteli z Evropy, USA a Indie

Mým cílem je, abyste se cítili dobře nejen "na podložce", ale taky "mimo podložku." Abyste si každý den užili naplno, bez stresu a s náladou, kterou jen tak něco nerozhází :-)
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů