Z JÓGÍNOVY KNIHOVNY IX – MOOLA BANDHA: THE MASTER KEY

Přestože bandhy patří k pokročilejším jógovým technikám a jejich nacvičování se doporučuje provádět pod dohledem zkušeného učitele, kniha o prvním z těchto tří „uzávěrů“ se svou jednoduchostí a přehledným zpracováním takovému učiteli téměř vyrovnává. Projděte základy, odhalte účinky a zjistěte jak na to. Swami Buddhananda – Moola Bandha: The Master Key.

Ukázka:
Bandhy jsou jedním Správné provádění múla bandhy obklopuje spousta nejasností, které svaly mají být zapojeny a kde se nacházejí. Při překládání originálních sanskrtských textů, vedou mnozí komentátoři, kteří se příliš nevyznají v anatomických aspektech pánevního dna, lidi nevědomě k závěru, že existují dvě cesty, jak cvičit múla bandhu, zatímco ve skutečnosti existuje pouze jedna.

Múla bandha má dvojitou roli v léčení nemoci, terapeutickou a perventivní cvičení. Na terapeutické úrovni nám dovoluje znovu nabýt zdraví ve fyzické, emocionální a mentální rovině, zatímco na preventivní úrovni nám umožňuje udržet zdraví a rozvinout naše obvyklé stabilní funkce. Tímto nepatrným, přesto však mocným cvičením, získáváme kontrolu nad mnoha neurálními, pránickými a psychickými schopnostmi, které ani nejsme schopni vědomě využívat, protože ignorujeme jejich existenci.

Zdravotní přínos:
Ženy: Múla bandha může být užita k zmírnění bolestivé menstruace; avšak pokud trpíte absencí menstruace, zdržte se cvičení, dokud nenajdete odborné vedení lékaře a učitele jógy, kteří vyhodnotí příčinu.
Muži: Múla bandhazmírní unikání semene, pomáhá předejít tříselné kýle a kontroluje vylučování testosteronu a vytváření spermatu; zklidňuje vášně, které ovlivňují srdeční činnost.

Originál:
Much confusion surrounds the correct way to perform moola bandha, which muscles are involved and where they are located. In translating the original Sanskrit texts many commentators, being unfamiliar with yogic practices or not fully conversant with the basic anatomical aspects of the pelvic floor, have unknowingly led people to believe that there are two ways to practise moola bandha when, in fact, there is only one.

Moola bandha has a twofold role in the treatment of disease at both a therapeutic and preventive practice. At the therapeutic level ti allows us to regain a state of health on the physical, emotional and mental planes , while at the preventive level it allows us to maintain health and expand our normal , stable function. By this subtle yet powerful practice, we gain control over many of the neural, pranic and psychic faculties, which we have not been able to consciously utilize due to ignorance of their existence.

Medical benefits
Female: Moola bandha may be used to alleviate dysmenorrhoea (painful menstruation); however, if you have amenorrhoea (absence of period) refrain from the practice of moola bandha until you have sought the expert guidance of a doctor and yoga teacher who will assess the cause.
Male: Moola bandha alleviates spermatthorea (leakage of semen), helps prevent inguinal hernia, and controls testosterone secretion and sperm formation; pacifies passions, which influences coronary behaviour.

Pavel Hub
Autor DVD Ashtanga Vinyasa jóga pro začátečníky a středně pokročilé
Autor Vánoční výzvy
Autor online/USB kurzu Od začátku správně
15 let praxe: 6.000+ lekcí, seminářů, teambuildingových akcí a jóga víkendů
Studoval s top učiteli z Evropy, USA a Indie

Mým cílem je, abyste se cítili dobře nejen "na podložce", ale taky "mimo podložku." Abyste si každý den užili naplno, bez stresu a s náladou, kterou jen tak něco nerozhází :-)
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů