NEMÁTE ČAS NA ÁSANY? ZKUSTE MANTRY

Kdyby mě lektor při první lekci jógy začal přesvědčovat, že mám před začátkem cvičení a po jeho ukončení recitovat nějaké sanskrtské texty, zřejmě bych na jeho lekce brzy zanevřel a chodil bych jinam. Za prvé nejsem žádná ovce, abych jen tak bezvýznamně něco opakoval po druhých a za druhé, když už bych se později pídil po významu, nebylo by mi jasné, proč mám uctívat nějakého pána hadů nebo třeba guruova lotosová chodidla.

Dnešním článkem bych ale rád ukázal všem, kteří mají na věc podobný pohled, jako jsem měl kdysi já, že mantry mohou být zajímávou a inspirujíci součástí jógové praxe a že nemusejí mít vždy pouze metafyzický význam.
Nejdříve se ale podívejme na samotný název.

Mantra (Mantram) se skládá ze dvou slov: MAN/MANAS = mysl (myslet) a TRA = osvobodit, chránit => recitací manter se osvobozujeme od mysli/myšlení. Znaclům Pataňdžaliho Jógasútry se jistě hned vybaví druhá sútra: Jóga je zastavení změn mysli.Jinými slovy vede mantra ke zklidnění myšlenek (a emocí), což se před začátkem náročného dne nebo po jeho skončení může více, než hodit.Jako další (vedlejší) účinky manter jsou uváděny např. ochrana proti špatným vlivům (nebezpečí, nepřátelé, nemoci), odstranění překážek, dosahování cílů nesobeckým způsobem a doslova nabítí.

Každá mantra má tedy určitý záměr, ať již vyřčený přímo nebo jinotajem (např. sklonit se k lotosovým nohám gurua může mimo jiné znamenat dát najevo svou pokoru vůči starým mudrcům, kteří nám odhalili jógové techniky a jejich účinky) a tím, že mantru opakujeme, postupně se s jejím významem slaďujeme/dostáváme na stejnou frekvenci – myslí i celým tělem.
Řečeno z pohledu fyziky, jde o zákon akce a reakce a o princip rezonance (i malá vnější síla má schopnost ovlivnit celý systém).

Mantry mohou sestávat z několika vět, ale mantrou může být i jediná slabika – takovým mantrám se říká bídža mantry – semenné neboli kořenové mantry (aim, hrim, klim) – a často mohou působit intenzivněji, než jejich mnohoslovné podoby.

BAN stres

Recitaci manter se říká džapa (japa) a hlavním záměrem džapy je dosáhnout samádhi, osvícení. Pro ty, kdo po osvícení netouží jen malá poznámka – nemusíte se bát, že byste po dvou třech opakováních párkrát týdně dosáhli osvícení, to je na trošku delší praxi ;-)

Pokud se Vám ale nějaká mantra zalíbila natolik, že byste se k jejímu opakování rádi vraceli nejen, když jste sami, ale i kdykoliv přes den, vězte, že existuje několik způsobů džapy:
– hlasitě (vaikharí)
– šeptem (upámša)
– v mysli (manasika)

Po dostatečné praxi manasika džapy se mantra začne opakovat sama – tato džapa se nazývá adžapa džapa.

Pro snadnější počítání se při odříkávání manter (uvádějí se násobky tří) využívají prsty rukou, ale pokud to s mantra jógou myslíte vážně, je vhodné použít málu neboli růženec, korále – těch je 108. A pro ty, kteří by do džapy rádi zapojili i tělo (mantra se jinak provádí nehnutě vsedě – v padmásaně,siddhásaně nebo swastikásaně) existuje ještě jedna forma džapy a tou jelikhita neboli psaní manter.

Několik příkladů:
Základní mantrou je mantra Om.
Je nejmocnější mantrou a stojí na začátku všech ostatních manter.
Říká se, že je základem všeho nebo také základní vibrací Vesmíru.

om

Úvodní mantra lekce ashtanga vinyasa jógy:

vande

Závěrečná mantra (Mangala mantra) lekce ashtanga vinyasa jógy:

mangalah

 

Jedna z dalších manter:

asato ma

Několik zajímavostí závěrem:
1. I když je v pramenech zmiňována důležitost správné výslovnosti (údajně i jedna špatně vyřčená slabika může místo posunu k vytouženému stavu ublížit), je také známo, že účinek mantry je spíše závislý na tom, jak soustředěně a s jakým pocitem mantru opakujeme.
Navíc, ani v Indii se nesetkáte s jednotnou intonací a výslovností. Pro alespoň nějakou představu, doporučuji zavítat na strány youtube.com a pustit si několik videí s mantrami zmíněnými v tomto článku.

2. Existují také bhadžany – oslavné písně, chvalozpěvy – které se od manter liší zejména tím, že jde o písně (jsou součástí indického folkloru)

3. Základní pravidlo šamanismu říká, že zvuk je základem všeho

4. Zvuk je vibrace probíhající na určité frekvenci

5. Frekvence geomagnetického jádra Země, tzv. Schumannova rezonance, je 7,83 Hz, což je zároveň frekvence, na které „funguje“ mozek okolo hladin alfa a theta = ve stavu hluboké relaxace

6. Tip na knihu – Mantra jóga, s podtitulem Japa od Šrí Svámího Šivánandy.
Možná v ní na někoho bude až příliš náboženských pojmů; pokud je ale dokážete odfiltrovat, získáte velmi slušný přehled a základ k džapě.

Pavel Hub
Autor DVD Ashtanga Vinyasa jóga pro začátečníky a středně pokročilé
Autor Vánoční výzvy
Autor online/USB kurzu Od začátku správně
15 let praxe: 6.000+ lekcí, seminářů, teambuildingových akcí a jóga víkendů
Studoval s top učiteli z Evropy, USA a Indie

Mým cílem je, abyste se cítili dobře nejen "na podložce", ale taky "mimo podložku." Abyste si každý den užili naplno, bez stresu a s náladou, kterou jen tak něco nerozhází :-)
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů