Jak cvičit jógu

AHIMSA
Ať už se pustíte do jakéhokoliv stylu jógy, pro všechny platí několik základních principů, vycházejících z rádža jógy (královské jógy).

Jde vlastně o takové jógové desatero, obsahující doporučení, která vás chrání před případným zraněním a zároveň pomáhají, abyste se k uskutečnění svých záměrů pomocí jógy nebo přímo k samotnému cíli jógy, dostali co nejrychleji a co nejsnazší cestou. 

Tím hlavním, generálním, doporučením je Ahimsa neboli ne-násilí, ne-ubližování.
Proto, ať už se pustíte do čehokoliv, je samozřejmě potřeba vyvinout určité úsilí (tapas), ale pokud cítíte bolest, přílišné napětí nebo je vám některá technika vyloženě proti srsti, je lepší ji na čas necvičit nebo od ní úplně upustit

DÝCHEJTE
Dýchejte vědomě. Jógíni věří, že každý má pro svůj život stanovený určitý počet dechů a proto máme mít dech pod kontrolou a neplýtvat jím.

Ve své Jógasútře (základní jógový spis) mudrc Pataňdžali uvádí, že vědomé dýchání a zadržování dechu je prospěšné. V Hatha jóga pradipice (další klasické jógové dílo) se dočteme, že život je v těle tak dlouho, jak dlouho je v něm i dech. Jakmile dech opustí tělo, opustí jej i život, proto máme svůj dech regulovat.

Pokud jde o cvičení, dýchání je základem. Bez hlubokého a plynulého dýchání, se daleko nedostaneme. Naopak budeme při cvičení spíše ztuhlí a snadněji si ublížíme.

Ať už je to s dýcháním podle jógy jakkoliv, je jisté, že dýchání samo o sobě ovlivňuje funkce celého těla. Čím víc zhluboka budeme dýchat, tím kvalitněji dokážeme vyživovat jednotlivé orgány (zásobovat je kyslíkem) a ty pak mohou fungovat efektivněji a déle. A i když je dýchání součástí autonomního systému, tzn., že funguje bez našeho vědomého zasahování, přesto můžeme nad svým dýcháním libovolně převzít kontrolu. Dýchání pak můžeme využít nejen jako prostředek k zahřátí, zchlazení, protažení nebo třeba k uvolnění, ale také k získání kontroly nad svými myšlenkami.

NEPROPADEJTE PANICE
Jste na své první lekci, před kterou jste navíc dlouhou dobu slýchali, že není třeba být ohebný/á, ale všichni okolo se vám zdají jako z gumy? Nepropadejte panice, každý jednou začínal a k výsledkům, kterých dosáhl se propracovával možná i několik let.

Navíc ohebnost a tělesné rozsahy nejsou těmi (hlavními) měřítky, které vypovídají o něčí pokročilosti. Krása jógy a jógových pozic je v tom, že si je každý může přizpůsobit pro své aktuální možnosti a rozsahy. Jóga není gymnastika ani sport, ve kterém musíte být lepší, než druzí, jinak automaticky prohráváte. A kdyby ano, co by bylo tím rozhodujícím prvkem? - Kam až se dokážete zamotat? Jak dlouho vydržíte stát na hlavě? Nebo možná jak hlasitě dokážete dýchat?

A co třeba, kdo bude víc spokojený? Nebo, kdo se dokáže cítit líp ve svém těle? Kdo usne, když si přeje nebo se zbaví stresu, kdykoliv si jej nepřeje? Začátky možná budou náročnější a možná nebudete nikdy tak ohební, jako vedle cvičící bývalá gymnastka, ale možná, že z vás dvou, vy budete tím, kdo bude mít po lekci jógy lepší den 🙂