Z JOGÍNOVY KNIHOVNY XII – THE YOGA OF THE YOGI

S třídenním zpožděním, způsobeným přípravou projektu, který se vám během několika týdnů chystám představit, dnes po delší době opět nahlédneme do jógínovy knihovny, odkud jsem vytáhl jednu z mých nejoblíbenějších knih. Nemám ji sice příliš dlouho, ale už když jsem se do ní poprvé začetl, těšil jsem se na každou novou informaci, kterou se dozvím. Souběžně s nahlédnutím do života jednoho z největších jógových učitelů, „mistra mistrů“, Tirumalaie Krishnamacharyi, totiž velmi čtivou a skvěle srozumitelnou formou vysvětluje jak jóga funguje, jak ji využít v každodenním životě, že jóga nejsou jen ásany a že to, co je za ásanami, je někdy mnohem praktičtější.

Co s námi naši předkové sdíleli, a nemůže být řeč o moderních vymoženostech nebo o sedavém způsobu života, byla potřeba zkoumat, ne jen fyzický svět, ale také ten spirituální. Zaobírali se otázkami mysli a duše, příčinou psychického a duševního utrpení, neboli duhkham, jak je nazýváno v Sanskrtu.

Existuje mnoho lidí jako Peter. Myslí si, že jim sedne jakákoliv lekce jógy, ale tak to není. Pokud přijdeme k doktorovi a on nám dá prášky, které dává komukoliv jinému, měli bychom je užívat? A pokud je budeme užívat, budou to pro nás ty, které opravdu potřebujeme?
Jóga není cvičením, kdy jeden styl padne všem. Jak jsem již poukázal v předchozí kapitole, pro jógu je lidská bytost víc, než jen fyzické tělo. Lidský systém je multidimenzionální. Není jen fyzické tělo, ale také dýchající tělo, osobnost, intelektuální rozměr a emocionální rozměr a všechny tyto složky jsou propojené. Z tohoto důvodu, tomu není vždy tak, že bolest způsobená v jedné dimenzi má svou příčinu v té samé dimenzi.

„Trpěla nespavostí. Minulá noc byla po mnoha letech první nocí, kdy byla schopná usnout bez prášků. Měla z toho tak velkou radost, že mně přišla poděkovat. Léčil jsem ji pár posledních měsíců,“ řekl Krischanamacharya.
V tom okamžiku se v Desikacharovi něco změnilo. Slyšel o léčitelských schopnostech svého otce z jiných zdrojů, ale toto bylo poprvé, kdy viděl tu moc práce jeho otce v akci. Později vzpomíná na tu událost: „Byl jsem překvapen, že tato bohatá žena, která si mohla dovolit nejlepší západní lékařskou péči, se vyléčila díky mému otci, který byl tak prostým mužem. Neuměl ani anglicky a ani neznal moderní medicínu. To byl okamžik, kdy jsem si uvědomil, jak byl významný, a jak významné učení sdílel s lidmi. Bylo to v tento okamžik, kdy jsem se rozhodl naprosto zanechat své kariéry a stát se studentem jógy.“

Originál
What our ancestors did share with us, if not our modern conveniences and sedentary lifestyle, was the urge to explore, not just physical world, but the spiritual one, as well. They were concerned with issues of the mind and soul, with the causes of psychological and spiritual suffering, or duhkham, as it is called in Sanskirt.

There are many people like Peter. They think that walking into any yoga class will work for them, but this is not the case.
If we walk into a doctor’s clinic, and he offers us the same pill he gives to everyone else, would we accept it? And if we did accept it, would it be appropriate for us?
Yoga is not a „one-size-fits-all“ practice. As I pointed out in a previous chapter, yoga views the human being as more than just the physical body. The human system is multi-dimensional. There is not only the physical body, but a breathing body, the personality, an intellectual dimension, and an emotional dimension, and all of these are interconnected. For this reason, it is not always the case that when pain is expressed in one dimension, the root of the problem must also be located in that same dimension.

„She has been suffering from insomnia. Last night was the first night in many years that she was able to go to sleep without taking a pill. Overcome with a great joy, she came to thank me. I have been treating her for past few months, said Krishnamacharya.
At the moment, something has changed in Desikachar. He had heard about his father’s healing abilities from other sources, but this was the first time he had seen the power of his father’s work in action. He later recalls about the incident: „I was amazed that this wealthy woman, who could afford the best Western medical treatments, was finding a cure with my father who was such a simple man, who new no English or modern medicine. This is when I realized how great he was, and how great a teaching he had to share with people. It was at this moment that I decided to completely give up my career and become a yoga student.“

Pavel Hub
Autor DVD Ashtanga Vinyasa jóga pro začátečníky a středně pokročilé
Autor Vánoční výzvy
Autor online/USB kurzu Od začátku správně
15 let praxe: 6.000+ lekcí, seminářů, teambuildingových akcí a jóga víkendů
Studoval s top učiteli z Evropy, USA a Indie

Mým cílem je, abyste se cítili dobře nejen "na podložce", ale taky "mimo podložku." Abyste si každý den užili naplno, bez stresu a s náladou, kterou jen tak něco nerozhází :-)
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů